Deloitte: banen door kernenergie

Investeren in kernenergie zorgt voor banen en economische groei in Europa.

De Europese nucleaire industrie zorgt op dit moment voor 1,1 miljoen banen in de Europese Unie en genereert meer dan een half biljoen euro in Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is te lezen in het rapport van Deloitte over de rol van kernenergie in Europa.

Al meer dan zestig, jaar levert nucleaire technologie betrouwbare en CO2-arme elektriciteit voor Europa. De Deloitte studie werd in opdracht van FORATOM uitgevoerd en brengt de bijdrage van nucleair aan de economie van de Europese Unie landen in kaart, zowel nu als in 2050. Volgens het rapport zorgt iedere GW kernenergie voor

• 9,3 miljard aan jaarlijkse investeringen, zowel in de nucleair industrie als in gelieerde economische sectoren;

• vaste en lokale banen voor bijna 10.000 mensen;

• 4,3 miljard euro in BBP.

“Een van de doelen van de studie was: het verkrijgen van data over de economische bijdrage van de Europese nucleaire industrie tot 2050. Besluitvormers hebben nu de beschikking over een betrouwbare voorspelling van de voordelen die 150 GW aan kernenergie capaciteit biedt aan de Europese Unie”, aldus Sorin Elisei, senior manager bij Deloitte Romania.

Vooruit kijkend naar 2050 en ervan uitgaand dat kernenergie een kwart van de elektriciteit zal blijven leveren (150 GW) zien de auteurs van het rapport dat de industrie:

• jaarlijks voor meer dan 1,3 miljoen banen zal zorgen;

• ieder jaar 576 miljard euro aan BBP zal opleveren;

• belastingopbrengsten een boost zal geven van 110,2 miljard per jaar;

• zal zorgen voor 490,9 miljard euro voor besteedbare inkomens voor huishoudens.

“Wanneer Europa de decarbonisatie van de economie in 2050 serieus neemt, zal een kwart van de totale elektriciteitsproductie moet blijven komen van kernenergie”, stelt Yves Desbazeille, Director General van FORATOM. “Niet alleen kan de EU hier haar CO2-vrije doelen mee behalen, het zal tegelijkertijd zorgen dat we elektriciteit hebben wanneer we willen. Bovendien zal het een significante bijdrage leveren aan de economische groei en werkgelegenheid creëren. De economische voordelen van het behoud van een sterke Europese nucleaire keten gaan nog verder. De industrie kan een positieve bijdrage leveren aan veel andere EU-uitdagingen. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die op dit moment nog werkzaam zijn in de kolenindustrie worden omgeschoold om de kennislacunes in de nucleaire industrie te overbruggen. Ook kan nucleair helpen om een Europese industriële basis in stand te houden met leveringszekere, CO2-arme elektriciteit voor een betaalbare prijs.

FORATOM

Het European Atomic Forum (FORATOM) is de handelsorganisatie voor de kernenergie industrie in Europa. De standplaats van de organisatie is Brussel. FORATOM heeft 15 nationale nucleaire organisaties als leden en vertegenwoordigt hiermee bijna 3.000 Europese nucleaire bedrijven die samen zorgen voor 1,1 miljoen banen.

bron: Kernvisie Magazine juni 2019