Haarscheurtjes

Haarscheurtjes

Tegenstanders van kernenergie vinden dat de kerncentrales in Tihange gesloten moeten worden omdat ze oud zijn maar vooral omdat er haarscheurtjes in de reactorvaten zitten. Ze appelleren aan een angstgevoel omdat haarscheurtjes steeds dieper kunnen worden waardoor het reactorvat barst met een kernramp als gevolg.

In werkelijkheid zijn geen haarscheurtjes ontdekt maar de ongevaarlijke “waterstofvlokken”. Een reactorvat bestaat uit staal dat aanvankelijk gegoten is en daarna in de juiste vorm gewalst. In gegoten staal komen minuscuul kleine gasbelletjes voor. Bij het walsen worden deze belletjes platgewalst zodat ze nog maar de dikte van een sigarettenvloeitje hebben. Ze heten dan waterstofvlokken. Deze vlokken worden nooit groter.

Waterstofvlokken konden tot 2012 niet in een wel 20 centimeter dik reactorvat aangetoond worden. Maar toen is nauwkeuriger apparatuur beschikbaar gekomen en werden ze voor het eerst zichtbaar. Omdat men eerst duidelijkheid wilde hebben zijn de kerncentrales in Tihange uit voorzorg stilgelegd. Uitgebreid onderzoek heeft daarna aangetoond dat het inderdaad om de ongevaarlijke waterstofvlokken ging en zijn de reactoren weer opgestart.

De actievoerders vrezen een niet bestaand gevaar.

Opmerkelijk is dat de burgemeester van Sittard-Geleen, die Voorzitter is van het Districtelijk Veiligheidsbestuur en Lid van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg en als zodanig op de hoogte is van de ongevaarlijke waterstofvlokken zich achter de actievoerders schaart en daarmee de onrust onder de bevolking aanwakkert.

Alle informatie over waterstofvlokken is openbaar en te vinden op www.fanc.fgov.be/nl/page/doel-3-tihange-2-foutindicaties-in-de-stalen-wanden-van-de-reactorvaten/1488.aspx.

Reageren?