Het Argument

Het argument.
Op 4 oktober 1957 stuurde Rusland de kunstmaan Spoetnik rondom de aarde. Amerika schrok zich rot. Op 25 mei 1961 zei president Kennedy dat Amerika binnen tien jaar een mens op de maan ging zetten. Al na acht jaar landde Neil Armstrong daar en zei ‘One small step for man, one giant leap for mankind’.
In die acht jaar ontwikkelde de Amerikanen een krachtige raket, bedachten van alles om een mens in de luchtledige ruimte in leven te houden en zelfs op de maan te laten lopen. Hoe zou het op de maan zijn? Lag er een dikke laag fijn stof waar de maanlander in zou wegzakken? Een onnoemlijk lange lijst van problemen werd opgelost.
De energie transitie begon in 2015 met het Akkoord van Parijs, acht jaar geleden. Zijn de doelstellingen gehaald? Totaal niet. Vijftien jaar na Parijs, in 2030, hopen we dat 55% minder broeikasgassen uitgestoten zullen worden, en vijf en twintig jaar later, in 2050, helemaal niets meer. Overal worden zonnepanelen en windmolens geplaatst, biomassa gestookt omdat gehoopt wordt dat planten de CO2 weer zullen opnemen. Of aardwarmte, wat niet eens duurzaam is. En allerlei daarbij noodzakelijke voorzieningen zoals netverzwaring, CO2 onder de Noordzee, waterstof maken en buffering van stroom. En vooral ook energie armoede, sorry energie besparen.
Kernenergie geeft geen CO2, is een minimale belasting voor het milieu, vergt nauwelijks ruimte en weinig grondstoffen, is daarmee een efficiënte manier om de klimaatdoelen te halen. Aanpassingen aan het lichtnet en buffering van stroom zijn dan niet nodig.
Nee zegt ons land, er moet nog veel aan kerncentrales gebeuren voordat ze volop inzetbaar zijn, en de bouw duurt te lang.

De eerste kerncentrale is zeventig jaar geleden in gebruik genomen. Vijftig jaar geleden heeft Frankrijk na de oliecrisis volop ingezet op kernenergie. Na tien jaar al kwam driekwart van hun energie uit kerncentrales. Een kleine modulaire kernreactor dreef de onderzeeër Nautilus aan die vijf en zestig jaar geleden onder de Noordpool doorvoer. Zestig jaar geleden bouwde Alvin Weinberg zijn gesmolten zout reactor. In China duurt de bouw van kerncentrales minder dan drie jaar, een windmolenpark op de Noordzee vijf tot tien jaar.
Nee zegt ons land, kernenergie komt te laat want het is nog niet voldoende ontwikkeld en het duurt te lang. Een meedogenloze energiecrisis wordt onze Spoetnik.

Reageren?