Kernenergie is veiliger

Kernenergie is veiliger!

Kernenergie is veiliger.

In Trouw van 8 februari 2018 staat een artikel van emeritus hoogleraar Jan Goudriaan waarin hij aantoont dat kernenergie veilig is. Net zo veilig als zon- en windenergie en veel veiliger dan bijvoorbeeld kolen, waterkracht of fijnstof.

Hij noemt het geringe aantal slachtoffers als gevolg van straling door Tsjernobyl en hekelt de onverifieerbare extrapolaties en op speculaties gebaseerde uitspraken dat nog vele slachtoffers zullen volgen. En zelfs dan, zegt hij, zou het aantal slachtoffers klein zijn in vergelijking met andere rampen.

Hij merkt op dat Fukushima een onverwacht bewijs is van de veiligheid van kerncentrales. De reactoren daar hebben de aardbeving probleemloos doorstaan al heeft de tsunami van een half uur later de te laag geplaatste kerncentrale onklaar gemaakt. Er is geen enkel slachtoffer door straling. Het werkelijke gevaar voor de volksgezondheid is de sociale en psychische schade die door gedwongen evacuaties is aangericht.

Uit de statistieken blijkt dat kolengestookte centrales met de daarbij behorende kolenmijnen veel slachtoffers eist. Waterkracht blijkt als gevolg van damdoorbraken zeer onveilig; in China in 1975 zelfs 230.000 doden. Ook fijnstof hoort bij de grote gevaren. Het RIVM schat dat in ons land per jaar 10.000 slachtoffers per jaar door fijnstof te betreuren zijn.

Een week later reageert mevrouw Els de Groen, voormalig Europarlementariër in een artikel met de kop “Kernenergie is helemaal niet veilig”. Ze maakt prof Goudriaan uit voor demagogisch atoomlobbyist. Amusant want prof Goudriaan geeft zijn objectieve en onderbouwde mening weer, maar het artikel van mw de Groen is een en al demagogie.

Wie in haar artikel argumenten probeert te vinden waarom kernenergie gevaarlijk is, vindt argumenten die niet kloppen. In feite is de hoeveelheid radioactief afval niet groot en kan het veilig opgeborgen worden. Het is misleidend om over uranium te zeggen dat het miljarden jaren sterk radioactief blijft. Juist omdat het zo traag vervalt, is het weinig radioactief. Uit alles blijkt dat mw de Groen doodsbang is voor straling en die angst de lezers probeert aan te praten.

De waterstofvlokken waar zij het over heeft, door haar scheuren genoemd, zijn in werkelijkheid piepklein. Tientallen waterstofvlokken passen op een luciferkop. Het dilemma dat zij aanvoert als een gevaar voor de kernreactoren bestaat niet. Het lijkt erop dat mw de Groen geen kennis heeft genomen van hoe een reactorvat wordt geconstrueerd en waarom waterstofvlokken die daarin tijdens de bouw kunnen ontstaan, ongevaarlijk zijn.

Voor mw de Groen is het heel vervelend dat ze bang is voor straling. Kwalijk is dat zij met haar pseudo-wetenschap anderen onnodig angst aanjaagt.

Help mee het klimaatprobleem op te lossen.
Sluit u aan bij de community  “Vrienden van het Thorium“.
Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.

Alleen commentaar geven mag natuurlijk ook.