Kernfusie en Thorium

Kernfusie en Thorium

Het programma Focus heeft op 5 april 2018 een documentaire over kernfusie en thorium uitgezonden. De aanleiding om deze documentaire te maken was wellicht een film die Myriam Tonelotto heeft uitgebracht. Mevrouw Tonelotto vertelde dat ze opdracht had om een film over de werkzaamheden aan de fusiereactor in het Franse Cadarache te maken. Daar werken de

Europese Unie, Japan, Zuid-Korea, China, India, de Verenigde Staten en de Russische Federatie gezamenlijk aan de “ITER” een fusiereactor waarvan verwacht wordt dat hij binnen afzienbare tijd in werking zal komen. Deze ITER is nog slechts experimenteel en niet voor elektriciteit productie bedoeld.

In de documentaire worden beelden getoond van de bouw van de ITER, een indrukwekkend groot geheel. Er passen dan ook grote getallen bij: dagelijks werken 3000 personen aan deze ITER en de kosten tot op heden bedragen meer dan 22 miljard euro. In Eindhoven worden in het Dutch Institute for Fundamental Energy Research onderdelen ten behoeve van de warmte uitwisseling getest.

Mevrouw Tonelotto vertelde dat ze na diepgaande studie van ITER nu voorstander was van het alternatief, de veel eenvoudiger thorium/MSR. Het was haar duidelijk dat het niet eenvoudig zou zijn de thorium/MSR ingevoerd te krijgen. ITER is een politieke keus en de weerstand tegen kernenergie, waaronder thorium/MSR wordt geschaard, is groot.

In de documentaire worden beelden getoond van het onderzoek naar de thorium/MSR onder leiding van prof Kloosterman in Delft. Het gaat om de zogeheten helium-bubbling, een proces waarbij heliumbelletjes afvalproducten uit het gesmolten zout gaan verwijderen.

Opvallend is de het grote verschil tussen de kolossale ITER en de op een bureau passende testopstelling voor de thorium/MSR.

De Focus documentaire is te zien op:

https://www.npostart.nl/focus/29-03-2018/VPWON_1283740

https://archive.org/details/thorium-far-side-of-nuclear-power

De film van Myriam Tonelotto is te zien op:

http://www.arte.tv/en/videos/050775-000-A/thorium-the-far-side-of-nuclear-power