The Nucleair Elephant

De Stichting Kernvisie organiseerde vrijdag 3 maart een symposium over kernenergie in gebouw De Nieuwe Liefde, Amsterdam. Sprekers waren onder meer:

Stephen Tindale.
Stephan Tindale was van 2000 tot 2005 directeur van Greenpeace UK en is nu directeur van de Engelse Alvin Weinberg Foundation en mede-oprichter van de organisatie Climate. Hij heeft de overstap van Greenpeace gemaakt omdat hij tot de conclusie is gekomen dat het klimaatprobleem het beste door gebruik van kernenergie opgelost kan worden. Als directeur van de Alvin Weinberg Foundation is hij op grond van de hoge veiligheid en het ontbreken van een afvalprobleem voorstander van het gebruik van thorium/MSR. Door de groei van de bevolking en toenemende welvaart in grote delen van de wereld zal veel meer elektriciteit nodig zijn. Ook in de westerse wereld zal aanzienlijk meer elektriciteit nodig zijn als fossiele brandstof uitgefaseerd worden. Zon en wind en andere CO2-vrije energiebronnen zullen niet voldoende blijken om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen en zeker niet tegen acceptabele kosten.

Kirsty Gogan.
Kirsty Gogan is mede oprichter van EFH (Energy for Humanity) een nieuwe NGO die zich inzet om tot zeer grote reductie van de CO2 uitstoot te komen en over te stappen op goedkope en schone energie, in het bijzonder voor de miljarden mensen die nu nog in armoede leven. Persoonlijk was zij tot de overtuiging gekomen dat de toekomst aan kernenergie is toen zij er achter kwam dat bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima maar zo weinig slachtoffers zijn gevallen.

Anouk ter Brugge.
Anouk ter Brugge is directeur van de Dutch Young Generation organisatie. Het is de Nederlandse tak van een sociaal netwerk van professionals en geïnteresseerden in kernenergie. Zij nam onder meer deel aan de COP22 klimaat conferentie in Marokko.

Pier Stapersma.
Pier Stapersma is senior onderzoeker bij het Clingendael International Energy Programma (CIEP). Hij gaf een gedetailleerd verslag van zijn onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van energie, in het bijzonder de energie transitie. Hij is onder meer tot de conclusie gekomen dat windenergie nooit meer dan 50% van de elektriciteits behoefte mag bedragen. Dit is gebleken uit beperkingen die de Energie-wende in Duitsland heeft aangetoond wat bijvoorbeeld heeft geleid tot de nieuwe uitdrukking “Energie Flaute”. Hiermee wordt bedoeld dat in sommige periodes de opbrengst van zowel zon als wind zo laag  wordt dat de elektriciteitsleverantie aan bedrijven en particulieren in gevaar komt. In Denemarken dat voor veruit het grootste deel afhankelijk is van windenergie heeft zich een periode van nagenoeg een week voorgedaan dat de wind nagenoeg niets  opleverde en halsoverkop elektriciteit uit het buitenland ingekocht moest worden met als gevolg dat zeer vervuilende bruinkoolcentrales volop moesten draaien.
Pier Stapersma is ook van mening dat wind op zee de voorkeur heeft boven wind op land omdat als er wind op land is er altijd ook wind op zee is maar niet andersom.

Rauli Partanen en Janne Korhonen.
Beiden zijn auteurs van het boek The Cimate Gamble. Daarin tonen zij aan dat de nieuwe kerncentrale die zojuist in Finland klaar is veruit de goedkoopste stroom leverancier zal zijn, ondanks dat de bouwkosten veel hoger zijn uitgevallen dan begroot. Zij toonden ook aan dat kernenergie veruit de veiligste vorm van energieopwekking is en bovendien maar een fractie van het ruimte beslag van andere vormen heeft.

Remco de Boer.
Het seminar werd op inspirerende en deskundige wijze geleid door Remco de Boer.

Uit reacties van de aanwezigen bleek dat velen van mening zijn dat grote onwetendheid heerst bij de bevolking. Gepaard met onvolledige, misleidende en vooral tendentieuze berichtgeving heeft dit tot onnodige afkeer van kernenergie bij de bevolking geleid.

Sluit u aan bij de community “Vrienden van het Thorium”.
geen kosten of verplichtingen.