Thorium, het alternatief

Thorium, het alternatief.

Vorig jaar hebben vier wetenschappers 24 gepubliceerde plannen om uiterlijk 2050 over te stappen op 100% duurzame energie bekeken. Hun conclusie was dat geen enkel plan dit kon waarmaken. Het probleem zit in het feit dat uitgegaan wordt van een toekomstige afname van het energieverbruik, wat onrealistisch is. Verder wordt in de plannen geen rekening gehouden met de extra eisen die aan het elektriciteitsnet worden gesteld als zon en wind een groot deel van de stroom gaan leveren. Als gevolg van hun variabele opbrengst is het moeilijk, en dus kostbaar, om het lichtnet stabiel te houden. Dat betekent dat de stroom in de toekomst vaak zal uitvallen. Voor huishoudens is dat vervelend, voor de industrie een ramp.

Zoals te verwachten was is er kritiek op deze conclusie gekomen. Opvallend is dat daarin de bezwaren niet worden ontkend maar gezegd wordt dat de problemen gemakkelijk en goedkoop opgelost kunnen worden. Maar iedereen weet dat zoiets achteraf tegenvalt. Als we wachten tot het zover is dan zitten we straks met de gebakken peren. Daarom moeten we nu zo snel als mogelijk is thorium centrales gaan bouwen.

Het artikel is te vinden op: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.114

De repliek op: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.113