Veiligheid kerncentrales

Hoe veilig zijn kerncentrales

De nog bij velen onbekende voordelen van thorium in een gesmolten zout reactor zijn het uitsluiten van een melt-down en minder bezwaarlijk afval, zowel wat betreft de hoeveelheid als de duur waarop het afval veilig moet worden opgeslagen.


Maar ook met betrekking tot de bestaande kernreactoren bestaan veel onduidelijkheden en misverstanden. Angst voor blootstelling aan radioactiviteit door kernrampen bepaalt de houding van velen ten aanzien van kernenergie. De vraag is in hoeverre deze houding op feiten is gebaseerd. Ad Komen, onze vriend en gesprekspartner van het eerste uur, heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het gebruik van kernreactoren voor de opwekking van elektriciteit. In de bijlage treft u het resultaat van zijn gedegen onderzoek aan.

Het volledige artikel kunt u met onderstaande link downloaden:

                              hoe veilig zijn kerncentrales

Help mee het klimaatprobleem op te lossen.
Sluit u aan bij de community  “Vrienden van het Thorium“.
Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.